The Art of Empathy

In haar boek ‘The Art of Empathy’, stelt auteur Karla McLaren dat empathie de belangrijkste vaardigheid is in het leven. Al je relaties worden er enorm door beïnvloed. Gelukkig kan iedereen volgens haar zijn empathisch vermogen verbeteren, zelfs nog op latere leeftijd.

Of toch tegen?

Ik kwam in de digitale boekenwinkel ook het boek ‘Against Empathy’ tegen en was zeer benieuwd wat schrijver Paul Bloom tegen de argumenten van dit boek in te brengen zou hebben. Post volgt snel!

Maar wat is empathie dan?

McLaren omschrijft in dit artikel over het boek dat zij veel onderzoek heeft gedaan en erachter kwam dat er geen algemeen geaccepteerde omschrijving voor empathie is. Zij is zelf tot een zestal factoren gekomen die tot empathisch vermogen leiden. In het kort:

  • Emotie herkennen en begrijpen dat een emotionele reactie gewenst is
  • Emoties en hun bedoelingen correct kunnen identificeren
  • Zelfbewustzijn van de eigen emoties en deze kunnen reguleren
  • Het perspectief van de ander kunnen begrijpen
  • Je geeft om de ander en wil dat laten weten
  • Je onderneemt (wel of niet) actie op basis van de behoeften van de ander. Hierbij komt de beheersing van alle bovenstaande punten.

De juiste mate van empathie

Empathisch vermogen is een van de basiskwaliteiten die worden gevraagd van een vertrouwenspersoon. Wanneer iemand zich geëmotioneerd zijn verhaal verteld, dan is jouw reactie zeer belangrijk voor het verdere verloop van het gesprek. Ga je mee zitten huilen, dan kan de kwaliteit van het gesprek erop achteruit gaan. Op het moment dat de melder jou moet gaan troosten, dan gaat het niet meer om hem, maar om jou. Als de melder aan de andere kant een koude, onverschillige persoon aantreft die alleen over inhoud en feiten wil praten, dan gaat het ook mis.

De kunst is, om de juiste mate van empathie te laten zien, zo dat de melder zich gehoord, begrepen en serieus genomen voelt. Dit boek geeft veel tips om dit te leren, waaronder een wel heel simpele: vraag even of jouw reactie oké is!

Het stellen van de juiste vragen is hoe dan ook ontzettend belangrijk. Het boek ‘Socrates op sneakers‘ gaat over het stellen van die vragen.

Ook nadelen

Ondanks McLarens passie voor empathie, erkent zij dat er ook risico’s aan zitten. Zo kan het ervoor zorgen dat mensen gemakkelijker in ‘wij’ en ‘zij’ denken vervallen, bijvoorbeeld omdat ze eenvoudiger begrip kunnen opbrengen voor mensen uit de eigen omgeving of cultuur. In zo’n situatie gaat de empathie voor de leden van de andere groep snel omlaag. We zien dagelijks in het nieuws welke vergaande gevolgen dat kan hebben.

Deze link is niet gesponsord

Amazon

No responses yet

    Leave a Reply