We zijn niet zo rationeel als we graag geloven, maar wel heel voorspelbaar. Gedragseconoom Dan Ariely legt in zijn boek uit waarom precies.
Misstanden melden bij het Huis Voor Klokkenluiders. En wat is de Wet Huis Voor Klokkenluiders?
Wat doe je als je het gevoel hebt dat de melder vooral wil dat jij zijn probleem gaat oplossen?
is een belangenvereniging die op verschillende manieren opkomt voor vertrouwenspersonen.
Dit boekje is een verzameling van heel veel informatie die je als vertrouwenspersoon goed van pas kan komen.
Centrale post met alle relevante links naar informatie over en voor vertrouwenspersonen.