Over ons

Ons?

“Ons” is eigenlijk “ik” want vertrouwenskwesties.nl is een eenmansproject. Maar “over mij” staat ook weer raar op zo’n pagina. De site gaat niet over mij en dat moet ook zo blijven.

Ik kies er (voorlopig) voor om anoniem te blijven, maar ik wil natuurlijk wel iets over mijn achtergrond vertellen en waarom ik aan vertrouwenskwesties ben begonnen.

Vertrouwenspersoon?

Ongeveer anderhalf jaar geleden vroeg mijn werkgever mij of ik vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen wilde worden. Hij wist zelf niet precies wat het inhield, maar in overleg met het management team was hij tot de conclusie gekomen dat onze organisatie er behoefte aan had. Ik had zelf geen idee en vroeg wat tijd om me erin te verdiepen.

Tijdens dat onderzoek viel het me al snel op dat de rol nog relatief nieuw is, en dat veel zaken rond de vertrouwenspersoon niet volledig zijn uitgekristalliseerd; de wetgeving is volgens veel kenners nog niet helemaal duidelijk, de landelijke vereniging richt zich op de ‘erkenning en professionalisering van het vak’, en er is veel discussie over de manier waarop de rol kan worden ingevuld binnen organisaties. Moet je Omgangsvormen en Integriteit überhaupt wel in één rol combineren, of zijn het er eigenlijk gewoon twee?

Hoe meer ik erover las, hoe meer ik geïntrigeerd raakte door de prachtige plaats die een vertrouwenspersoon kan innemen in de organisatie. Je staat naast collega’s die zich in een moeilijke situatie bevinden, voor de bedrijfscultuur, en dus een klein stukje van de Nederlandse cultuur als geheel. JA, die rol wilde ik wel op me nemen!

Versnipperd

Wat me ook opviel, is dat de informatie die over vertrouwenspersonen te vinden is nogal versnipperd is, en niet eenduidig. Er zijn verschillende belangrijke ‘spelers’ zoals de LVV, het HVK en ministerie SZW met veel informatie, maar definities en meningen zijn niet altijd gelijk. Bovendien is de informatie vaak zakelijk, beleidsmatig maar is er niet veel te vinden over hoe het dagelijks leven van een vertrouwenspersoon er eigenlijk uitziet. Wat doet hij, wat maakt hij mee, welke positieve en vervelende verassingen vindt hij op zijn pad?

Wat wil ik bereiken met vertrouwenskwesties.nl?

Het is mijn bedoeling om deze site vanuit het oogpunt van de vertrouwenspersoon zelf te schrijven. Daarbij wil ik relevante informatie samenbrengen. Websites, (overheids)instanties, boeken, nieuws, ervaringen van vertrouwenspersonen. De droge zaken zoals wetgeving, maar ook onderwerpen als empathie en emotie. Uiteindelijk hoop ik een centrale plek te kunnen bieden van waaruit je overzichtelijk en eenvoudig alles over het vak vertrouwenspersonen te weten kan komen.

Veel leesplezier.

Bart

Bart@vertrouwenskwesties.nl

No Responses

    Leave a Reply