Wat is het Huis Voor Klokkenluiders?

Het huis voor klokkenluiders (HVK) is een organisatie die meldingen van ernstige misstanden onderzoekt. Daarbij is het HVK volledig zelfstandig; er hoeft geen verantwoording te worden afgelegd aan de overheid, behalve over de financiën.

Wanneer kun je er terecht?

Je kunt bij het HVK melding doen van een misstand, maar ook om vertrouwelijk advies op te vragen over aan het werk gerelateerde misstanden.

(Van de site:) Een melding moet gaan over een misstand met een maatschappelijk belang. Daarbij is er sprake van één of meer van de volgende kenmerken:

  • er is sprake van overtreding van de wet;
  • er is gevaar voor de volksgezondheid;
  • er is gevaar voor de veiligheid van personen;
  • er is gevaar voor de aantasting van het milieu;
  • er is gevaar voor het goed functioneren van de organisatie als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalaten. (Einde quote van de site)

Voor je naar het HVK stapt, moet je eerst intern een melding hebben gedaan bij jouw organisatie, tenzij dat door omstandigheden niet mogelijk is.

Wet Huis voor Klokkenluiders

In de Wet Huis voor Klokkenluiders is bepaald dat werkgevers een meldregeling moeten hebben waarvan werknemers gebruik kunnen maken wanneer zij een misstand vermoeden. Een werknemer mag niet worden benadeeld wanneer hij een misstand meldt. Pas na de interne melding mag er dus ook een melding worden gedaan bij het HVK.

No responses yet

    Leave a Reply