Against Empathy

Tegen Empathie?

Toen ik het boek ‘the Art of Empathy‘ kocht, zag ik tussen de aanbevelingen een titel staan die me direct tegenstond: Against Empathy. Hoe kun je daar nu tegen zijn? Alleen dat was al een reden om er toch eens naar te kijken. Bovendien kon het een interessant tegengeluid zijn voor mijn eerdere aankoop. Maar toen ik de naam van de auteur zag moest ik eigenlijk wel: Paul Bloom‘s twee TED talks heb ik jaren geleden gezien en ik kon me zijn naam nog steeds herinneren.

Waarom is empathie dan slecht?

In zijn boek stel Bloom dat emotionele empathie (de wereld beleven zoals je denkt dat een ander dat doet) een eigenschap is die ervoor zorgt dat mensen hun rationele denkvermogen links laten liggen en op basis van emotie en aannames voortdurend verkeerde beslissingen nemen.

Criminelen slaan bijvoorbeeld vaak toe door empathie op te wekken bij hun slachtoffers en daarmee hun keuzes te beïnvloeden. Een ander voorbeeld: mensen hebben de neiging om de wereld onder te verdelen in groepen en daarbij op basis van eigenlijk niets, veel minder empathie voelen voor mensen in de andere groep. Dit kan zelfs gevaarlijk zijn. In het boek wordt een wel erg actueel voorbeeld gebruikt: mensen zijn in staat om een vaccin dat vele levens van onbekenden redt af te keuren wanneer één bekende overlijdt aan de bijwerkingen.

Bloom benadrukt dat compassie, vriendelijkheid en liefde wel belangrijke vaardigheden zijn.

Toch met elkaar eens?

Het verbaasde me dat beide boeken, ‘the Art of Empathy’ en ‘Against Empathy’, het eigenlijk heel erg met elkaar eens zijn. Ze gebruiken veel vergelijkbare, en soms dezelfde, argumenten, maar met een verschillende nadruk.

‘The Art of Empathy’ geeft aan waarom je moet oppassen met empathie, maar besteedt veel aandacht aan het op een constructieve manier inzetten ervan.

‘Against Empathy’ is fel tegen. Bloom kan zelfs met veel pijn en moeite eigenlijk geen echt compliment over zijn lippen krijgen. Wel heeft hij een alternatief.

Waar de twee boeken elkaar toch tegenkomen is bij de oplossing. Paul Bloom introduceert ‘cognitieve empathie’ als het betere alternatief. Dit wil zeggen dat je de emoties beheerst en vooroordelen aan de kant zet zodat je vanuit een rationele houding probeert de situatie van de ander te begrijpen. Karla McLaren schrijft dit niet expliciet, maar haar adviezen komen eigenlijk op hetzelfde neer.

Bloom’s toevoeging van het morele kompas deed me denken ‘the Silence of the Lambs’, waarin Hannibal Lecter cognitieve empathie gebruikt om te manipuleren (silence scene).

Welke lezen?

Ik heb beide boeken met plezier geluisterd (audioboeken deze keer), en kan beide aanraden. Het was een interessante ervaring om op deze manier twee ogenschijnlijk tegenstrijdige meningen te kunnen vergelijken. Dat ga ik vaker doen.

Voor een vertrouwenspersoon die graag praktische tips wil opdoen voor adviesgesprekken is ‘the Art of Empathy‘ volgens mij de betere keuze. Hierin worden veel praktische adviezen gegeven die in een echt gesprek kunnen worden toegepast.

Deze links zijn niet gesponsord:

Bol.com

Amazon

Bart@vertrouwenskwesties.nl

No responses yet

    Leave a Reply