Wat even een gesprek tussendoor leek, bleek bij nader inzien toch echt wel een melding te zijn. Kleding en seksuele intimidatie.
open
Met vertrouwenskwesties.nl wil ik vertrouwenspersonen een platform bieden waarop zij ervaringen en kennis kunnen uitwisselen.